ISO 18001 İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

 

 

EĞİTİM AMACI:


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Katılımcıların ISO 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde, sistemin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak.

 

EĞİTİM KAPSAMI:

 • ISO 18001 Denetimi için Şartlar
 • Denetim Programlama
 • Bir Denetim Programının Hazırlanması
 • Denetçi Sorumlulukları
 • ISO 18001 Denetimlerinde Davranışsal Faktörler
 • Ön Denetim Faaliyetleri
 • Bir Denetim Soru Listesi’nin Oluşturulması
 • ISO 18001 Performansı’nın Sürekli İyileştirilmesi
 • ISO 18001 Hedefleri  Yönetim Programı’nın Denetlenmesi
 • Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
 • Denetimlerin Raporlanması
 • Düzeltici Faaliyetler, Yönetim Gözden Geçirme Prosesleri

 

KATILIMCILAR:
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak kişiler ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen işletme çalışanları ve yöneticiler, ISO 18001 hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes.

 

ÖN ŞART:
Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

 

EĞİTİM SÜRESİ:
2 gün

 

SERTİFİKA:
Eğitim esnasında, katılımcılar performansları açısından sürekli takip edilirler, eğitimin son günü başarı ölçümü amaçlı bir sınav yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, "ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI", başarılı olamayan katılımcılar ise "ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır. Başarısız olan katılımcılar bir sonraki eğitimde sınav gün/saatinde gelip ek bir ücret ödemeden 2. sınava katılırlar. Başarılı oldukları takdirde “ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI” verilir.