KURUMSAL YÖNETİM VE LİDERLİK

 

 

EĞİTİM AMACI:


İş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli yöneticilik ve liderlik becerilerinin kazanılmasını, en gelişmiş yönetim stratejilerinin kullanılmasını ve yöneticiliğin özünün kavranmasını sağlamaktır.

 

EĞİTİM KAPSAMI:
  Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar
  Etkin Yöneticiliğin Kuralları

 • Hedef Belirleme
 • Motivasyon
 • Takım Çalışması
 • Güçlendirme ve Yetki Devri
 • İletişim Becerileri
 • Zaman Planlaması
 • Toplantı Yönetimi
 • Performans Değerleme
 • Karar Verme

  İlkelerle Yönetim
  Liderlik Yaklaşımları
  Liderlik Türleri
  Etkin Liderliğin Kuralları

 • Vizyon
 • Ürün
 • Kavram
 • Model
 • Mesaj

  Vaka Analizleri
  Konuyla İlgili Eğitim Oyunları
  Film Gösterimi

 

KATILIMCILAR:
Yönetici
Yönetici Adayları

 

ÖN ŞART:
Kontenjan fazlası talepleriniz için başvuru tarihi göz önüne alınarak ileri bir tarih için planlama yapılır. Eğitimler, yeterli sayıda katılımcı başvurmazsa uygun olan ileri bir tarihe ertelenir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ:
1 gün

 

SERTİFİKA:
Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara “KURUMSAL YÖNETİM LİDERLİK EĞİTİMİ KATILIMCI SERTİFİKASI“ verilecektir.