Akreditasyon

 

Günümüzde pazara sunulan ürün ve hizmetlerin çeşitliliği, "Tüketicinin Korunması" gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hususta getirilen çözümlerin bazıları, sunulan ürünün gözetim veya test ile kontrol edilmesi ve üretim/hizmet süreçleri'nin denetimi ile sistemlerin belgelendirilmesidir.

Fakat bu aşamada denetim ve test yapan kuruluşların da bazı kontrol mekanizmaları tarafından denetlenmesi gerektiği konusu devreye girmiştir. Belgelendirme kuruluşları saygınlıklarını korumak ve müşterilerine sağladıkları belgelerin geçerliliğini ispatlamak durumundadırlar. Bu kontrol görevi de bağımsız "Akreditasyon Kuruluşları"na düşmektedir.

Akreditasyon, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından; laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterler baz alınarak değerlendirilmesi, bu değerlendirme sırasında yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Akreditasyonun temelinde, uluslararası kabul gören kriterlerin tanımlandığı standartlar bulunmaktadır. Belgelendirme kuruluşları bu kriterleri uygulamakla, akreditasyon konseyleri ise uygulandığını düzenli olarak kontrol etmekle sorumludur.


SDC Uluslararası Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti. JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and New Zealand) Akreditasyonuna sahip dünyanın

birçok ülkesinde belgelendirme hizmetlerini sürdüren ECL, IQR ve TQV Certification'ın Türkiye operasyonlarını yürüten uluslararası bir belgelendirme kuruluşudur.